Get Adobe Flash player

 

 

Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” cu sediul în Orăştie, str. Gheorghe Lazăr, nr.8 scoate la concurs postul vacant de LABORANT.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.250, lit. c din  Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţiile specifice necesare a întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei sunt:

  • a)      Absolvirea, cu examen de diplomă a unei instituţii de  învăţământ superior.
  • b)      Cunoştinţe minime de operare pe PC
  • c)      Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

1.      Miercuri 03.decembrie.2014 ,ora 14,00 – PROBA SCRISĂ

2.      Joi, 04.decembrie.2014,ora 14,00 – PROBA PRACTICĂ și  INTERVIU

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011 şi se va depune până la data de : 28.noiembrie.2014. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul colegiului la telefon 0254241196, prin avizierul şcolii şi de pe www.colegiulavlaicu.ro .

            Dosarul de concurs va conţine:

1.      Cerere de înscriere la concurs adresată directorului colegiului

2.      Copia actului de identitate

3.      Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor  care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4.      Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5.      Cazier judiciar;