Get Adobe Flash player

 Proiect  Sigla

Procedură de selecție a echipei de proiect

Înscrierea în echipa de implementare a proiectului se realizează după cum urmează:

I.Persoanele care doresc să facă parte din echipă depun o scrisoare de intenție și un CV pentru următoarele posturi:

1.            Responsabil  informare și consiliere privind cariera

2.            Responsabil implementare

3.            Responsabil financiar 

4.            Responsabil comunicare, relații publice și diseminare

5.            Responsabil IT

6.            Responsabil activități de secretariat și servicii suport

7.            Responsabil pentru domeniul parteneriate și calificări

II.Documentele personale pot fi depuse până joi 03.11.2016 la secretariatul liceului sau la managerul de proiect desemnat

III. Analiza documentelor se va realiza în 04.11.2016 de către o comisie alcătuită de reprezentantul legal al beneficiarului proiectului

IV. Lista persoanelor din echipa de implementare va fi publicată în 04.11.2016

V. Fiecare membru din echipa de implementare semnează un contract – angajament de implicare și disponibilitate în implementarea proiectului

                             Manager de proiect,  prof. Lucia Oana

 

 

„ The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”